THÀNH VIÊN TÍCH CỰC

Avatar
Nguyễn Thành Tâm
Điểm số: 5691751
Avatar
Đỗ Văn Bình
Điểm số: 4711087
Avatar
Phạm Xuân Toạn
Điểm số: 3185015
Avatar
Nguyễn Văn Quyền
Điểm số: 3133293
Avatar
Mai Đức Tâm
Điểm số: 3120971
Avatar
Hải Nguyên Văn
Điểm số: 2649336
Avatar
Lê Trung Chánh
Điểm số: 2613528
Avatar
Phạm Thanh Yên
Điểm số: 2376261