THÀNH VIÊN TÍCH CỰC

Avatar
Nguyễn Thành Tâm
Điểm số: 5673503
Avatar
Đỗ Văn Bình
Điểm số: 4633577
Avatar
Phạm Xuân Toạn
Điểm số: 3150165
Avatar
Nguyễn Văn Quyền
Điểm số: 3126800
Avatar
Mai Đức Tâm
Điểm số: 3119159
Avatar
Hải Nguyên Văn
Điểm số: 2644362
Avatar
Lê Trung Chánh
Điểm số: 2612340
Avatar
Phạm Thanh Yên
Điểm số: 2368011