THÀNH VIÊN TÍCH CỰC

Avatar
Nguyễn Thành Tâm
Điểm số: 5715184
Avatar
Đỗ Văn Bình
Điểm số: 4816788
Avatar
Phạm Xuân Toạn
Điểm số: 3238882
Avatar
Nguyễn Văn Quyền
Điểm số: 3142594
Avatar
Mai Đức Tâm
Điểm số: 3124104
Avatar
Hải Nguyên Văn
Điểm số: 2658021
Avatar
Lê Trung Chánh
Điểm số: 2615882
Avatar
Phạm Thanh Yên
Điểm số: 2386935